Hoe los ik een klacht op?

Hoe gaat het als er een probleem is? Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Kooilust, dan willen we dat graag weten. Met je klacht kan Kooilust zijn diensten verbeteren. Die klacht kan over van alles gaan: over slecht eten, een oud gebouw, maar ook over je begeleider.

Hier volgen een aantal opties die je vrij bent om te kiezen:

 • Je kan jouw klacht bespreken met een van de begeleiders op Kooilust.
 • Je kan met een lid van de directie of management praten over jouw klacht, je bent altijd vrij om een vertegenwoordiger of mantelzorger/familielid mee te nemen ter ondersteuning.
 • Je kan ook in gesprek met de vertrouwenspersoon van Kooilust.
  De vertrouwenspersoon van zorgboerderij Kooilust is:
  Dhr. Jari Peters, E-mailadres: jari@kooilust.nu
  Telefoonnummer: 06 30 23 43 29
 • Ook is het mogelijk om een brief of e-mail te schrijven naar de klachtenfunctionaris. Voor informatie kun je kijken op de website: www.erisietsmisgegaan.nl
  a Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief.
  b De naam, het adres en het telefoonnummer van Kooilust
  c Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt.
  d De reden waarom je hier een klacht over hebt.
  e Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur je brief naar:
Erisietsmisgegaan
Postbus 3045
3760 DA, Soest

Of stuur je e-mail naar: info@erisietsmisgegaan.nl

Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kun je ook je klacht voorleggen aan de geschillencommissie van erisietsmisgegaan.